Antti Marine

Antti.fi

Siilojen tuotekehitys

Tilakokojen suurentuessa tarvitaan myös suurempia viljasiiloja. Vilja kannattaa varastoida omalla tilalla ja myydä hinnan ollessa sopiva. Antti-Teollisuus on vastannut maanviljelijöiden tarpeeseen entistä suuremmilla Iso-Antti siiloilla.

Tuotekehityksen pohjana myös energiatalous

Tarpeen ja tuotekehityksen tuloksena syntyivät Iso-Antti viljasiilot, jotka ovat kooltaan Pohjoismaiden suurimmat. Tuotekehitystä tarvittiin, sillä siilot on haluttu valmistaa laadukkaasti ja kestävästi lisäämättä materiaalin määrää kohtuuttomasti. Materiaalimäärän hallinnointi tuotteen elinkaaren aikana on tärkeää, sillä siiloelementtien paino vaikuttaa esimerkiksi materiaalin kulutukseen, rahtiin ja rahtiin tarvittavaan polttoainemäärään. Tuotekehityksemme yhtenä painopisteenä on energiatalous, joten materiaalin optimointi on monelta kannalta tärkeää.

SIILOJEN TUOTEKEHITYS TEKI MATERIAALIN KÄYTÖSTÄ JÄRKEVÄMPÄÄ

Jotta Iso-Antti viljasiilot saadaan rakennettua vähemmällä materiaalilla, on siiloihin kehitetty uusi siiloprofiili. Siilojen nykyinen seinän muoto on kompromissi Antin vanhasta muotokielestä ja uudesta materiaalin käyttötavasta. Vaikka materiaalin vahvuus on ohuempi, on käytössämme erikoisteräs, jonka myötölujuus on huomattavasti suurempi. Uuden siiloprofiilin ja lujan erikoisteräksen ansiosta pystymme käyttämään vähemmän materiaalia, mutta valmistamaan kestävämpiä siiloja.

Myös pienemmät siilomallit valmistetaan myös uudella profiililla.

Investoinnit

Tuotekehitys vaatii erilaisia panostuksia. Siilojen uudistettu profiili valmistetaan erikoislujasta teräksestä. Siiloelementit valmistuvat Antin omalla tehtaalla täysin uudella koneella.

Uusi kone on mahdollistanut siilon valmistuksen materiaalikäytön tehostamisen, suurempien siilojen valmistuskyvyn ja siilon elinkaaren aikaisten hiilidioksidipäästöjen alentamisen. Uudella koneella varmistetaan osien mittatarkkuus ja helppo asennettavuus. Uusi laadukas profilointikoneemme varmistaa, että siilon pinta ei kärsi työstämisestä. Sinkityt siiloelementit ovat säänkestävät ja pinnan laatu erinomainen.

Antin uusi profilointikone vaaleassa tehdashallissa