Antti Marine

Antti.fi

Jatkuva kehitys ja tulevaisuuden tavoitteet

Haluamme näyttää esimerkkiä

Me Antilla olemme sitoutuneet jatkuvaan kehityksen ja kasvun kulttuuriin. Tavoitteenamme on edistää omalla esimerkillämme kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuun toimia maatalousalalla.

Osana jatkuvan kehityksen toimintaamme, olemme tunnistaneet olennaisia osa-alueita, joihin panostamalla saamme aikaan merkittäviä edistysaskeleita.

Automaatio

Yksi kehityskohteemme on automaatio, jota hyödyntämällä voidaan optimoida tuotantoprosesseja ja minimoida tuotannosta johtuvia ympäristövaikutuksia. Investoimalla automaatioteknologiaan, voimme tehostaa tuotantoa, minimoida syntyvän jätteen määrää ja parantaa energiatehokkuutta. Automaation avulla emme saavuta vain kustannussäästöjä, vaan pienennämme omaa ympäristövaikutustamme.

Energiatehokkuuden parantaminen

Toinen tärkeä osa-alue on lämmöntalteenottotekniikan laajempi hyödyntäminen. Tilojemme ilmanvaihdon ja tuotannosta syntyvän hukkaan menevän lämpöenergian hyödyntämisellä on tärkeä rooli energiatehokkuuden parantamisessa. Tutkimme aktiivisesti kaikkiin tiloihimme soveltuvia lämmöntalteenottoratkaisuja, ja sopivien löydyttyä otamme ne myös käyttöön. Näin saamme hyödynnettyä tilojemme ja tuotantomme hukkalämpöä ja parannettua omaa energiatehokkuuttamme.

Kaikilla energiatehokkuutta edistävillä teknologioilla on keskeinen rooli tulevaisuudessamme. Ottamalla käyttöön innovatiivisia ratkaisuja, kuten LED-valoja ja muita energiatehokkaita laitteita, voimme vähentää sähkön kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä.

 

Jatkuva kehitys

Pyrimme laajentamaan sosiaalisen vastuun toimintojamme, joilla tuetaan paikallisia yhteisöjä, edistetään työpaikkojen monimuotoisuutta sekä varmistetaan eettiset hankinta- ja toimitusketjukäytännöt. Uskomme, että aktiivisella osallistumisella, voimme vaikuttaa positiivisesti työntekijöidemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme elämään.

Yhteenvetona voimme mainita, että jatkuvat kehitystyömme ja tulevaisuuden tavoitteemme liittyvät automaatioon, lämmön talteenottoon ja muihin energiatehokkaisiin teknologioihin. Lisäksi olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä ja sosiaalista vastuuta innovatiivisten käytäntöjen ja uusien toimintamallien avulla.