Antti Marine

Antti.fi

Sosiaalinen vastuu ja yhteisöt

Osana maatalousyhteisöä

Perheyrityksenä, joka juontaa juurensa maataloustuotannosta, ymmärrämme maanviljelijöiden kohtaamat haasteet ja ilot. Sitoutumisemme maataloustuottajien tukemiseen on muutakin kuin laiteratkaisujen tarjoamista.

Olemme aktiivisesti mukana maanviljely-yhteisössä tarjoten apua ja asiantuntemusta koko hankintaprosessin ajan. Aktiivisen yhteistyön avulla osallistumme suomalaisen viljelijäyhteisön, kuin myös Euroopassa viljelijänä toimivien asiakkaidemme kasvuun ja menestykseen.

Antti Akatemia

Antti Akatemialla on merkittävä rooli kestävän kehityksen periaatteiden käytännön edistämisessä. Tarjoamme koulutusta sekä käytännön ohjeita viljan kuivaamojen tehokkaaseen käyttöön sekä ylläpitoon, minkä avulla viljelijät pystyvät jatkossa parantamaan energiatehokkuutta sekä minimoimaan tarpeettoman energian kulutuksen.

Akatemia tarjoaa parhaat käytännöt kuivaamon asentamiseen, käyttöönottoon, sekä ylläpitoon ja varmistaa kuivaamon oikeaoppisen käytön ja pidentää sen käyttöikää. Tämä painotus oikeaoppiselle käytölle ja huoltotoimenpiteille auttaa vähentämään kuivaamon käytön ympäristövaikutuksia.

Koulutustarjontamme avulla, niin nykyiset kuin tulevien sukupolvien, viljelijät osaavat operoida ja ylläpitää viljakuivureita entistä tehokkaammin varmistaen niiden pitkän käyttöiän.

 

Osana paikallista yhteisöä

Me Antilla olemme ylpeitä roolistamme isona työnantajana pienellä paikkakunnalla ja haluamme aktiivisesti tukea ja olla osa paikallisyhteisöämme.

Siksi osallistumme aktiivisesti oman yhteisömme toimintaan. Tuemme aktiivisesti paikallisia urheiluseuroja. Uskomme vakaasti urheilun voimaan terveen ja aktiivisen elämäntavan edistämisessä, joten tarjoamme taloudellista tukea, sponsorointia ja vapaaehtoistyötä varmistaaksemme näiden seurojen arvokkaan työn jatkumisen, kehityksen sekä menestymisen. Emme vain tue näiden seurojen kasvua ja menestystä, vaan tarjoamme myös yhteisömme jäsenille, erityisesti nuorille, mahdollisuuksia harrastaa urheilua ja kehittää tärkeitä elämän taitoja.

Lisäksi osallistumme tulevien maanviljelijäsukupolvien koulutukseen. Teemme yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa tarjoamalla asiantuntemusta, resursseja ja käytännön tietoa opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita urasta maataloudessa.

Näiden yhteistyökumppanuuksien kautta pyrimme tarjoamaan opiskelijoille tarvittavat taidot ja tiedot maanviljelyksessä menestymiseen. Sitoutumisemme paikallisten urheiluseurojen tukemiseen ja tulevien maanviljelijöiden koulutukseen kuvastaa omistautumistamme paikallisyhteisön kasvulle ja hyvinvoinnille. Aktiivisella osallistumisella ja panostuksella pyrimme tekemään myönteisen vaikutuksen sekä nykyisiin että tuleviin sukupolviin.

Yhteistyö koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa

Me Antilla uskomme yhteistyön voimaan ja innovaatioiden edistämiseen. Siksi teemme aktiivisesti yhteistyötä muun muassa yliopistojen kanssa erilaisissa tutkimushankkeissa ja osallistumme EU-tason ohjelmiin mielellämme. Yhteistyöllä yliopistojen kanssa pystymme tarjoamaan omaa asiantuntemustamme sekä hyödyntämään tutkijoiden ja opiskelijoiden kollektiivista tietoa. Yhteistyöllä pyrimme edistämään maatalousalaa eteenpäin vievää kehityksen kulttuuria.

Osallistumisemme EU-tason ohjelmiin varmistaa, että pysymme ajan tasalla uusimmista säännöksistä, käytännöistä ja aloitteista, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaamme. Tämä ennakoiva sitoutuminen antaa meille mahdollisuuden palvella asiakkaitamme paremmin, edistää kestävän kehityksen käytäntöjä ja osallistua niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla maatalouden kehittämistoimiin.