Antti Marine

Antti.fi

Laatu

Sertifikaateilla vahvistettua laatua

Antti-teollisuus kehittää, suunnittelee ja valmistaa laadultaan korkealuokkaisia siiloja ja kuivureita varusteineen. Toimimme asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti, liiketaloudellisesti tehokkaalla tavalla, ympäristönäkökohdat, lait ja asetukset huomioiden.

Laadunhallinta

Laadun varmistamiseksi noudatamme ISO 9001 johtamisjärjestelmästandardia. Siitä todisteena ulkopuolisen tahon myöntämä sertifikaatti. Eurooppalainen EN 1090-1 standardin vaatimukset kantaville teräsrakenteille on myös osana sertifioitua järjestelmäämme.

ISO-9001 -sertifikaattimme

EN 1090 -sertifikaattimme

Tuotekehitysprosessi

Laadunhallinta on osa kaikkea toimintaamme. Tuotekehitysprosessimme on monivaiheinen, jolloin laatu päästään varmistamaan kaikkien vaiheiden läpi lopputuotteeseen saakka. Tuotekehitys dokumentoi työnsä tarkasti, jolloin laadunhallinta on helpompaa.