Antti Marine

Antti.fi

Kuivurien tuotekehitys

Antti on valmistanut viljankuivaamoja vuosikymmeniä. Vaikka kuivurin ydintoiminta eli viljankuivaus on pysynyt samana, olemme kehittäneet kuivaamon prosesseja tehokkaammiksi, parantaneet kuivatun viljan laatua unohtamatta energiataloudellisia parannuksia. Tänä päivänä Antti kuivaamolla tuotteen laatu on paras ja kuivausprosessi on hiottu äärimmäisen hyväksi.

KUIVURIN PÖLYNHALLINTA PARANTAA VILJELIJÄN TYÖOLOSUHTEITA

Tuotekehityksemme keskittyy paitsi parempaan lopputuotteeseen ja kestäviin tuotteisiin, myös turvallisempiin ja terveellisempiin työskentelyolosuhteisiin tiloilla. Kuivurin pölynhallinnalla voidaan poistaa yli 90% pölystä ja roskasta sekä vähentää kuivauksen meluhaittoja.

Kuivurin pölynhallinta

HYVÄ KUIVURI ON YHDISTELMÄ LOPPUUN ASTI MIETITTYJÄ RATKAISUJA

Aksiaalipuhallin

Uusissa Antti kuivaamoissa käytetään energiatehokkaita aksiaalipuhaltimia. Puhaltimia käytetään taajuusmuuttajalla, jolla voidaan entisestään parantaa kuivaamon energiatehokkuutta, säätämällä kuivauksen ilma määrää optimaalikseksi. Aksiaalipuhaltimet helpottavat myös putkituksen totteuttamista kuivaamoon.

Elevaattori

Antilla on lähes markkinoiden ainoana käytössä elevaattori, jossa on pohjattomat kupit. Vain kuppiryhmän alimmassa kupissa on pohja ja muut kupit muodostavat viljapylvään, jolla viljaa liikkuu kerralla enemmän. Pohjattomat kupit ovat energiatehokas ratkaisu, sillä viljaa liikkuu nopeammin ja enemmän eikä niillä ei kuljetella turhaa ilmaa. Elevaattorin suurin etu on se, että pohjattomat kupit toimivat hyvin kaikenlaisilla viljalaaduilla, sekä kuivalla ja kostella viljalla ilman, että elevaattorin teho juuri muuttuu.

Automaatio tuotekehityksen keskiössä

Antin kuivurit voi varustaa laajalla automaatiolla. Automaation avulla viljankuivaus on tarkempaa, energiatehokkaampaa ja hallittua.

Kehitämme jatkuvasti kuivureiden automaatiota ja sillä on saavutettu merkittävää etua kuivausprosessiin.

Automaation tuotekehitys

Referenssi: Mäenpään tila

Miika Mäenpään tila Lapualla kokeili ensimmäisenä kuivurin pölynerottelijaa. Pölynhallintalaitteet ovat käytännössä poistaneet pölyn kokonaan kuivurin ympäristöstä. Samalla kuivurissa on nyt hiljaisempaa.

Mäenpään tila