Antti Marine

Antti.fi

Automaation tuotekehitys

Viljankuivauksen ohjausjärjestelmäämme on kehitetty automatisoidut toimenpiteet, parempi viljanlaatu ja viljelijän työn helpottaminen mielessä. Olemme kehittäneet ohjausjärjestelmät eri kokoisille tiloille. Järjestelmien avulla etäseuranta, viljankosteuden automaattinen mittaus, kuivausraportit ja muut työtä helpottavat asiat ovat kaikkien viljelijöiden saatavilla. Automaatio ei ole Antin tuotteissa uusi asia. Automaatioon liittyvää kehitystä on tehty 1970-luvulta lähtien. 1990-luvulla mukaan tulivat ohjelmoidut logiikat ja nykyisin mm. eränvaihtoautomaatio on jo arkipäivää. Uusinta on verkkopalvelut kirjanpitoineen sekä varaston hallinta.

AUTOMAATION JATKUVA KEHITYS OMISSA KÄSISSÄ

Viljankuivauksen automaatio on omaa sisäistä tuotekehitystämme ja iso osa tuotekehitystiimistämme työskentelee automaation parissa. Tuotekehityksemme tavoitteena on saada parhaat ominaisuudet kaikkien käyttäjien saataville. Tämä mahdollistetaan sisäisellä työllä: automaatiojärjestelmän ylläpito ja koodaus on sisäistä osaamistamme, jolloin tuote ei jää jälkeen vaan sitä kehitetään jatkuvasti yhdessä Antin muiden tuotteiden kanssa. Ohjelmistomme on ajantasalla myös tulevaisuudessa, voit olla varma tuesta ja kehityksestä kymmenien vuosien päähän.

Olemme panostaneet käytettävyyteen

Toimintojen ja ominaisuuksien lisäksi ohjausjärjestelmää on helppo ja intuitiivinen käyttää. Suunnittelussa on ollut mukana kokenut käyttöliittymäsuunnittelija, jotta käyttökokemuksesta on saatu mahdollisimman helppo ja vaivaton. Kuten muissakin tuotekehitysprosesseissamme, myös automaation käyttöliittymä on testattu aidossa käytössä viljelijöillä, jotta siitä on saatu paras mahdollinen. Koska kuivaus on vain osa viljelijän työtä, on käyttöliittymän oltava niin helppo, että sitä voi käyttää ilman ohjekirjan vuosittaista selailua.

KEHITÄMME VILJANKUIVAUKSEN KÄYTÄNTÖJÄ

Antin viljankuivauksen automaatio kehittää myös alan käytäntöjä. Olemme kehittäneet Ultimaan mm. kuivausraportin, jolla viljelijä voi kertoa ostajalle myymänsä viljaerän eräkohtaiset tiedot kuivauksesta.

Automaatiomme kehittää myös viljelijän kirjanpitoa turvallisempaan suuntaan. Kun kirjanpito on sähköisessä muodossa, pysyvät tiedot varmuudella tallessa. Tiedot pysyvät turvallisesti samassa paikassa vuodesta toiseen. Olemme kehittäneet tietoturvan vastaamaan parhaita käytäntöjä ja pystymme myös vikatilanteen sattuessa palauttamaan viljelijälle kaikki tallennetut tiedot.

AKTIVIISTA YHTEISTYÖTÄ

Antin yhteistyö viljelijöiden kanssa tuottaa parempia tuotteita ja toimintatapoja. Viljankuivauksen automaatiosta saatava data auttaa Anttia kehittämään entistä parempia ja tehokkaampia ratkaisuja viljankuivaukseen.

 

Tyytyväisiä Ultiman käyttäjiä

"Tiedot pysyvät tallessa ilman ruutuvihkoa." Katso videolta millä tavoin Ultima-ohjausjärjestelmä on parantanut viljelijöiden työpäiviä.