Antti Marine

Antti.fi

Kestävät käytännöt valmistusprosesseissa

Kestävä kehitys toimitusketjussamme

Tavoitteemme on, että toimittajamme sitoutuvat kanssamme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään toimintaan. Hankimme tuotteemme alan parhailta toimittajilta varmistaaksemme pitkäaikaisen ja vakaan toiminnan.

Raaka-ainevalinnat ja jäljitettävyys

Edellytämme toimittajiltamme tarpeelliset dokumentaatiot kaikesta materiaalinkäsittelyssä tai tuotannossa käytettävistä kemikaaleista, pitkän ja vakaan kestävän toiminnan turvaamiseksi.

Konfliktivapaat mineraalit

Hankimme materiaalit ja komponentit arvostetuilta kansainvälisiltä kumppaneilta, jotka ovat sitoutuneet tukemaan kansainvälisen yhteisön tavoitteita mineraalien hankinnan estämiseen maista, joissa on riski konflikteista, epävakaudesta tai ihmisoikeusloukkauksista. Arvioinneilla, sopimuksilla ja auditoinneilla varmistamme, että toimittajamme noudattavat samoja tavoitteita.

Jätteenkäsittely

  • Syntyvän jätteen minimointi lajittelulla, uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä
  • Henkilöstön koulutus parempaan kierrätykseen ja jätteenkäsittelyyn
  • Vuosisopimukset alan johtavien teräskierrätysyritysten kanssa, jotta voimme olla varmoja teräsjätteen oikeasta uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä

Tuotannon energiatehokkuus

Me Antilla panostamme energiaa säästäviin toimintamalleihin ja pyrimme pienentämään ympäristöjalanjälkeämme monin eri tavoin. Yksi toimenpiteistämme on LED-tekniikan hyödyntäminen tilojen valaistuksessa.

Lisäksi investoimme aktiivisesti lämmöntalteenottojärjestelmiin mahdollisuuksien mukaan. Nämä järjestelmät mahdollistavat eri prosessien aikana syntyneen hukkalämmön talteenoton ja uudelleenkäytön. Ottamalla talteen ja hyödyntämällä tätä lämpöä minimoimme lisäenergian tarpeen, mikä optimoi energiatehokkuutta ja vähentää kokonaisenergiankulutusta.

Kulkuneuvokannassamme panostamme hybridi- ja sähkötekniikan käyttöön. Yhdistämällä hybridi- ja sähköautoja ja trukkeja vähennämme riippuvuuttamme fossiilisia polttoaineita käyttävistä ajoneuvoista ja vähennämme pakokaasupäästöjä. Tämä ei ainoastaan ​​auta vähentämään hiilidioksidipäästöjä, vaan myös auttaa meitä ylläpitämään kestävämpää liikennekulttuuria.

Hiilineutraali lämmitys

Käytämme haketta polttoaineena toimisto- ja tuotantotilojemme lämmittämiseen. Tämä menetelmä vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja uusiutumattomista energianlähteistä, jotka lisäävät kasvihuonekaasupäästöjä. Hake on myös hiilineutraali energianlähde, sillä poltosta vapautuvaa hiiltä kompensoi puiden kasvaessa imeytynyt hiili.

Lisäksi hakkeen käyttö edistää paikallista kiertotaloutta, sillä puujätemateriaali hyödynnetään polttoaineena sen sijaan, että se heitettäisiin pois. Kaiken kaikkiaan hakkeen käyttö polttoaineena edistää kestävyyttä vähentämällä riippuvuutta uusiutumattomista energialähteistä, minimoimalla jätettä ja osaltaan vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä.