Antti.fi

Viljankuivaus siirtyy fossiilittomaan aikakauteen

Viljankuivaus siirtyy fossiilittomaan aikakauteen – uusiutuva polttoöljy tulee vauhdilla

Yksi päätavoitteistamme on saada maanviljelijät mukaan ilmastokeskusteluun. Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin 14 prosenttia on peräisin maataloudesta, joten tulevaisuutemme kannalta heidän tukemisensa on meidän kaikkien yhteinen asia, jotta pääsemme kansakuntana esitettyihin päästötavoitteisiin.

Maataloutta on huhuiltu useasti mukaan ilmastotalkoisiin, mutta porkkanan sijasta tarjolla on ollut keppiä. Maatilan tuotannollisiin investointeihin saa hakea tukea ja korkotukilainaa, mutta käytettävän polttoaineen vaihtamiseen ei suoranaisesti kannusteta, vaikka se olisi mahdollista tehdä pienillä investoinneilla. Tarvitaan vain päätös polttoaineen kustannuslisän kompensoinnista, ja päästöt putoavat merkittävästi. Tarjolla on todellinen päästövähennystavoitteiden pitkävaikutteinen pikavoitto.

Antti-Teollisuuden kaupallinen johtaja Jouni Virtaniemi kertoo

Kotitaloudet saavat tukea vaihtaessaan ympäristöystävällisempään lämmitysmuotoon. Näin ei kuitenkaan ole maanviljelyksessä, jossa erityisesti viljankuivaus vaatii huomattavia panostuksia lämmitykseen.

Toimitamme vuoden 2022 alusta ainoastaan HVO-yhteensopivia uuneja ja polttimia

Fossiilinen polttoöljy on tällä hetkellä ylivoimaisesti yleisin kuivurin käyttöenergia: Kymmenet tuhannet suomalaistilat käyttävät polttoöljyä viljankuivauksen lämpöenergian lähteenä. Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan polttoöljyä kului viljankuivaukseen vuonna 2020 92 miljoonaa litraa.

Siirtyminen fossiilisesta polttoöljystä uusiutuvaan on mahdollista kevyin laiteinvestoinnein, mutta muutoin kustannukset jäävät yksinomaan viljelijälle. 

Uusiutuva polttoöljy maksaa noin 20 senttiä enemmän litralta kuin tavallinen polttoöljy.   Monet viljantuottajat kaipaavatkin kannustimia uusiutuvien polttoaineiden käyttöön siirtymisessä. Maanviljelijät toivovat valtiota apuun eron kompensoimiseksi. 

Uusiutuvan polttoöljyn avulla on mahdollista vähentää viljankuivauksessa tarvittavan lämmityksen kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia. Antti-Teollisuuden uuneista, kuivurimalleista, puhaltimista ja automaatiojärjestelmistä rakentuvat kokonaisuudet auttavat vähentämään energiankulutusta haihdutettua vesikiloa kohden. Samalla syntyvät kasvihuonepäästöt vähenevät

Virtaniemi toteaa

Korkealaatuisen ja uusiutuvan HVO-polttoöljyn (Hydrotreated Vegetable Oil) käytöllä voidaan vähentää paikalliseen ilmanlaatuun vaikuttavia lähipäästöjä. Jakeluinfrakin on valmiina, sillä HVO-polttoöljyä on saatavilla kaikilta suurimmilta polttoöljyn toimittajilta.

Viljankuivauksen markkinajohtaja Antti-Teollisuus toimittaa vuoden 2022 alusta ainoastaan HVO-yhteensopivia uuneja ja polttimia. HVO-yhteensopivissa polttimissa voidaan käyttää sekä uusiutuvaa polttoöljyä että kevyttä polttoöljyä. Lämmityskäyttöön soveltuva HVO-polttoöljy valmistetaan jäte- ja tähderaaka-aineista.

Optima 2.0 on täällä

Antti-kuivurin ohjausjärjestelmä on uudistunut. Optima 2.0 tuo lisää automatiikkaa ja etäohjausmahdol-lisuuden nyt myös pienempien maatilojen saataville helppokäyttöi-sessä ja edullisessa paketissa.

Read more

Antti-Teollisuus 70 vuotta

Ei yksin, vaan yhdessä. Antti-Teollisuus Oy täyttää 70 vuotta – olemme valmistaneet työkaluja viljantuotantoon jo vuodesta 1952. Antti on perheyritys, joka tuntee maataloustuottajan haasteet ja ilonaiheet omakohtaisesti.

Read more