Antti Marine

Antti.fi

Tutustu Anttiin Hollolassa 18.8.

Tule tutus­tu­maan Suo­men suu­rim­paan Ant­ti paket­ti­kui­vaa­moon ja Iso-Ant­ti vil­ja­sii­loi­hin

Per­jan­tai­na 18.8. sinul­la on mah­dol­li­suus tul­la tutus­tu­maan näyt­tä­vään Ant­ti-koko­nai­suu­teen Lai­tia­lan kar­ta­nol­le Hol­lo­laan. Lai­tia­lan kar­ta­nol­la on Suo­men suu­rin Ant­ti paket­ti­kui­vaa­mo sekä kak­si D10,6 kokois­ta Iso-Ant­ti vil­ja­sii­loa.

Ilmai­nen tapah­tu­ma jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä Wit­rak­to­rin ja Hank­ki­jan kans­sa.

Tar­jol­la ruo­kaa, juo­ta­vaa sekä pal­jon tutus­tut­ta­vaa.
Tapah­tu­ma alkaa klo 12.

TERVETULOA!

Tapah­tu­ma paik­ka: 

Lai­tia­lan kar­ta­no
Lai­tia­lan­tie 120
16790 Laitiala(Hollola)

 Kart­ta­link­ki » 

Esil­lä ole­van Ant­ti koko­nai­suu­den tek­ni­set tie­dot:

  • Kui­vaa­mon sii­lo­ti­la­vuus 3396 m³
  • 2 x Ant­ti kui­vu­ri 647 hl (yhteen­sä 1294 hl)
  • 2 x kaa­su-uuni 1500 kW (yhteen­sä 3000 kW)
  • Ulti­ma kui­vaus- ja sii­loau­to­maa­tio
  • Ker­ro­sa­la 656,0 m²
  • Raken­nus­ti­la­vuus 17910,0 m³
  • Koneis­to 2x74MF3P
  • D10,6 sii­lo­jen tila­vuus 2844 m³

SARKAMESSUT 26.-27.1.2024, SEINÄJOKI

Olemme mukana Sarka-messuilla Seinäjoella. Tervetuloa keskustelemaan kanssamme viljankäsittelyn parhaista ratkaisuista, teidän tarpeisiinne.

Lue lisää

Kuivuripäivät Syksy 2023

Viljankäsittelyn parhaat ratkaisut näet ja koet kuivuripäivillä! Tutustu ratkaisuihin sekä päivien aikatauluun ja tule paikan päälle!

Lue lisää

Sänkisäpinät Lahdessa 3.11.2023

Olemme tavattavissa Sänkisäpinöillä Lahdessa pe 3.11.2023!

Lue lisää