Antti Marine

Antti.fi

Olemme mukana Farmari-maatalousnäyttelyssä Seinäjoella 4.-6.7.24

Far­ma­ris­sa osas­tol­lam­me on esil­lä JK Mac­hi­ne­ry VibroCom­pact ja Vibro­Max lajit­te­li­jat maa­ti­lan ja teol­li­suu­den tar­pei­siin. 

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan osas­tol­lem­me KK415

Mes­su­jen aika­na voit käy­dä tutus­tu­mas­sa myös uuteen Ant­ti X‑sarjan X476 vau­nu­kui­vu­riin, jol­lai­nen on pys­ty­tet­ty Sei­nä­joen Hank­ki­ja Kone­kes­kuk­sen pihaan.

Far­ma­ri maa­ta­lous­näyt­te­ly

Far­ma­ri on täyn­nä ideoi­ta ja rat­kai­su­ja maa­ta­lou­teen ja maa­seu­tu­yrit­tä­mi­seen. Tapah­tu­mas­sa pää­see myös tutus­tu­maan sii­hen, miten vas­tuul­lis­ta suo­ma­lais­ta ruo­kaa tuo­te­taan.

Antti on JK Machinery koneiden maahantuoja

Antti-Teollisuus on nyt virallinen JK Machineryn maatalouskoneiden maahantuoja

Lue lisää

ANTTI-TEOLLISUUDEN UUSI KUIVURIMALLISTO KÄYTTÄÄ TEHOKASTA ALIPAINETEKNIIKKAA

Lehdistötiedote 12.6.2024 X-sarja. Kokovaihtoehtojen ansiosta Antti X-sarjan kuivuri sopii kaikenkokoisille tiloille.

Lue lisää

Antti X-sarjan julkistamistilaisuus 11.6.2024 Seinäjoki

Antti X-sarjan vaunukuivurin julkistaminen tapahtui lehdistötilaisuudella Seinäjoen Hankkija Konekeskuksella.

Lue lisää