Antti Marine

Antti.fi

LAIVANOVIEN PAKKAAJA

Haem­me jouk­koom­me lai­vao­vien pak­kaa­jaa. Lai­vao­vien pak­kaa­jan työ Antil­la tar­koit­taa puu­ra­ken­teis­ten pak­kaus­ten val­mis­ta­mis­ta, joten nau­la­pys­syn ja ruu­vin­vään­ti­men käyt­tö tulee sujua. Työ on mel­ko fyy­sis­tä ja sisäl­tää han­ka­lia asen­to­ja. Teh­tä­vään kuu­luu myös mm. kol­li­lap­pu­jen täyt­töä.

Toi­vom­me sinul­ta:

  • koke­mus­ta ja kiin­nos­tus­ta puu­ra­ken­tei­den tekoon
  • ket­te­ryyt­tä
  • hyvää ja teho­kas­ta otet­ta työ­hön
  • oma-aloit­teel­li­suut­ta
  • kykyä olla muka­va työ­ka­ve­ri
  • val­miut­ta kak­si­vuo­ro­työ­hön

Tar­joam­me:

  • muka­van työyh­tei­sön kas­va­vas­sa per­hey­ri­tyk­ses­sä mie­len­kiin­toi­sil­la toi­mia­loil­la
  • tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­van työ­suh­teen
  • heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä alka­van työ­suh­teen

Laivanovien pakkaaja

LAIVANOVIEN PAKKAAJA

Kiitos hakemuksestasi!

Liitä mukaan CV ja hakemus *
(maksimissaan 2 tiedostoa)