Laatujärjestelmällemme on myönnetty ISO 9001 sertifikaatti

ISO 9001 on maailman tunnetuin laatustandardi, jota käytetään johtamisen työkaluna ja toiminnan tasalaatuisuuden varmistajana. Laatujärjestelmä on oleellinen tekijä yrityksen menestyksessä. Se auttaa analysoimaan organisaation omat prosessit ja asiakastarpeet sekä tukee näin tavoitteiden saavuttamisessa. DNV:n myöntämä ISO 9001 -sertifikaatti on luotettava todistus, joka osoittaa yrityksemme toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä. Vuosittaisilla seuranta-arvioinneilla ylläpidetään sertifikaattia ja varmistetaan, että sovitut kehitystoimenpiteet on suoritettu. Lisäksi järjestämme sisäisiä arviointeja, joissa keskitytään tarkemmin valittuihin laatujärjestelmän osa-alueisiin. Parantamalla toimintaamme pysymme jatkuvasti kilpailukykyisinä ja voimme toimittaa asiakkaillemme laadukkaita tuotteita ja palveluja.

Toimitusjohtaja Kalle Isotalo toteaa: “Toiminnan kehittäminen ei suinkaan lopu sertifikaatin saamiseen, vaan tämä on pohja toimintamme laadulle myös jatkossa. Toimintamme periaatteisiin kuuluu jatkuva parantaminen ja kehittäminen: miten tehdä asiat tehokkaammin ja tuottavammin sekä laadukkaammin. Meille Antti-Teollisuudessa on tärkeää, että valmistamamme tuotteet ovat korkeatasoisia ja täyttävät asiakkaidemme vaatimukset.”

Jätä yhteydenottopyyntö