Antti Marine

Antti.fi

KUIVURIPÄIVÄT SYKSY 2023

Tutus­tu koh­tei­siin ja tule pai­kal­le!

Antin Kui­vu­ri­päi­vät ovat vil­je­ly­kau­den pää­tök­sen var­min merk­ki. Tänä vuon­na koh­tei­ta on 16, loka­kuun lopus­ta mar­ras­kuun alkuun.

Kui­vu­ri­päi­vil­lä pää­set jäl­leen tutus­tu­maan vil­jan­kui­vauk­sen par­hai­siin rat­kai­sui­hin, sekä vaih­ta­maan kuu­lu­mi­sia Ant­ti-hen­ki­lös­tön kans­sa.


Essay­ah, Sari kd
Läh­de: Edus­kun­ta

Uusi koh­de Kui­vu­ri­päi­vil­le!

Maa­nan­tai­na 30.10. Puk­ki­la klo 13–17.

Tila: Wuo­rio Rei­jo
Por­ras­suon­tie 321, 07560 Puk­ki­la

Pai­kal­la vie­rai­lee myös maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Sari Essay­ah klo 15.15–16.15.


Kui­vu­ri­päi­vät 2023 — 17 koh­det­ta

To 26.10.

Tyr­nä­vä klo 10–14

Vil­ja­Ter­vo Oy
Änge­se­vän­tie 25, 91800 Tyr­nä­vä

Ant­ti ali­pai­ne­kui­vu­ri 55MF3 Stand Alo­ne. Ulti­ma ohjaus­kes­kus kos­teu­den mit­tauk­sel­la. Tila­vuus: 58,8 m³, Ala-Talk­ka­ri VETO CONT 850kW GRAIN, Kaa­toal­las kola­kul­jet­ti­mel­la

Pe 27.10.

Savon­lin­na klo 10–14

Pert­tu Muho­nen
Niit­ty­lah­den­tie 41, 58150 Mak­ko­la

Paket­ti­kui­vaa­mo 4x5, ali­pai­ne­kui­vu­ri 43MF2 27,44 m³, 500 kW ali­pai­ne­uu­ni, Ulti­ma ohjaus­kes­kus

Kan­ga­sa­la klo 10–14

MTY Kuk­ko­po­jat
Yli-Tou­ko­lan­tie 30, 36430 Saha­lah­ti

Stand Alo­ne ‑kui­vu­ri 65MF3 Plug&Dry 63,5m³ eris­tyk­sel­lä, 650kW öljy­uu­ni, Opti­ma 2.0‑ohjaus, 3kpl D5,3 ‑pyö­rö­sii­lo­ja tuu­le­tus­kar­tiol­la á 262m³, Dus­tex-pölyn­pois­to­jär­jes­tel­mä.

Ma 30.10.

Puk­ki­la klo 13–17

Tila: Wuo­rio Rei­jo
Por­ras­suon­tie 321, 07560 Puk­ki­la

Kui­vu­ri­ko­neis­to 55MF4 82,4m³,
1200 kW bio­uu­ni, Pyö­rö­sii­lo D10,6m/1422m³ tuu­le­tus­lat­tial­la.
Ulti­ma-ohjaus,
Kui­vu­ri­ko­neis­to ja kaa­toal­las raken­nuk­sen sisäl­lä, paket­ti­kui­vaa­mon vie­res­sä.

Huom.! Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Sari Essay­ah pai­kal­la klo. 15.15–16.15

Ti 31.10.

När­piö klo 10–14

Kuut­ti­nen Robert & Agne­ta
Kas­kö­vä­gen 76, 64200 När­piö

Ant­ti Ali­pai­ne­kui­vu­ri 32MF3 Tila­vuus: 33 m³, Opti­ma 2.0 ohjaus­kes­kus, Ala-Talk­ka­ri Veto Cont Grain 850kW

Tur­ku klo 10–14

Ven­na Oy
Pert­tel­mäen­tie 1, 21340 Tor­tin­mä­ki

Kak­sois­ko­neis­to á 64MF3 57m³,1200kW bio­uu­ni, 5kpl pyö­rö­sii­lo D7,5 teräs­kar­tiol­la á 530m³, Ulti­ma-ohjaus, koneis­to ja kaa­toal­las raken­nuk­sen sisäl­lä

Aura klo 10–14

Kroo­kan­ti­la Oy
Turun­tie 170, 21380 Aura

Paket­ti­kui­vaa­mo 6x4 1560m³, 85MF3 koneis­to 73m³, 1500kW kaa­su-uuni, Ulti­ma-ohjaus

Tuo­tan­to­ra­ken­nus­myy­jä pai­kal­la

Ke 1.11.

Ala­vus klo 10–14

Kar­hu­kor­ven tila Oy
Mesi­mäen­tie 439, 63430 Kät­kän­jo­ki

Ant­ti Ali­pai­ne­kui­vu­ri 34MF3 Tila­vuus: 43 m³, ULTI­MA-ohjaus­kes­kus, Ali­pai­ne­öl­jy­uu­ni HVO polt­ti­mel­la 650kW, Sii­los­to 2.5X2.5m tila­vuus 348.8 m³. Pyö­rö­sii­lo D7,5m sisä­kar­tiol­la 371 m³, Kaa­toal­las 3x6m kola­kul­jet­ti­mel­la

Kos­ki TL klo 10–14

Yli-Lii­po­lan Tila Oy
Lii­po­lan­tie 45, 31500 Kos­ki TL

Paket­ti­kui­vaa­mo 4x5 1200m³, kui­vu­ri­ko­neis­to 53MF3 46m³, 1000kW öljy­uu­ni, Ulti­ma-ohjaus

Ke 1.11.

Loi­maa klo 10–14

Far­mi Nie­me­lä, Tal­vi Ant­ti
Tal­ven­tie 41, 32250 Kojon­kul­ma, Loi­maa

Kui­vu­ri­ko­neis­to 44MF4 63,5m³, 1000kW öljy­uu­ni, 3kpl pyö­rö­sii­lo 564m³, terä­kar­tiol­la, Ulti­ma-ohjaus, koneis­to ja kaa­toall­las raken­nuk­sen sisäl­lä

To 2.11.

Ulvi­la klo 10–14

Mty Ala­mä­ki Kari ja Ala­mä­ki Mar­ko
Ala­mäen­tie 320, 28260 Har­jun­pää

Stand Alo­ne ‑kui­vu­ri 45MF3 54m³, 650kW öljy­uu­ni, Opti­ma 2.0‑ohjaus, van­ha D7,5 pyö­rö­sii­lo 530m³

Kan­nus klo 10–14

Yli-Arvo Jari ja Sal­men Kris­tian
Sär­kio­jan­tie 290, 69100 Kan­nus

Ant­ti Ali­pai­ne­kui­vu­ri 34MF3 Tila­vuus: 43 m³, Opti­ma 2.0‑ohjauskeskus, Ali­pai­ne­öl­jy­uu­ni HVO polt­ti­mel­la 500kW, Sii­los­to 3.0X3.0m tila­vuus 93,2 m³. Pyö­rö­sii­lo D5,3m sisä­kar­tiol­la 216 m³, Kaa­toal­las 3x5m kola­kul­jet­ti­mel­la

Kiu­ru­ve­si klo 10–14

Poh­jo­lan Jyvä­jem­ma­ri Oy
Rapak­ko­joen­tie 70, 74630 Hei­nä­ky­lä

Paket­ti­kui­vaa­mo 4x8, ali­pai­ne­kui­vu­ri 55MF3 58,8 m³, 1500 kW suo­ra­kaa­su-uuni, Ulti­ma ohjaus­kes­kus

Ti 7.11.

Mus­ta­saa­ri klo 10–14

A & S Majors
Strand­vä­gen 670, 65450 Sul­va

Ant­ti Ali­pai­ne­kui­vu­ri Stand Alo­ne 43MF3 tila­vuus 41 m³, 700kW ali­pai­ne bio­uu­ni, Ala-Talk­ka­ri palo­pää ja jousi­pur­kain­poh­ja, Opti­ma 2.0 ‑ohjaus­kes­kus, 3x6m pul­tat­ta­va kaa­toal­las, Pyö­rö­sii­lot 3 kpl D5,3m sisä­kar­tiol­la á 191 m³.

Ke 08.11.

Niva­la klo 10–14

Aurin­gon Tila Oy
Meh­tä­län­tie 34, 85500 Niva­la

Ant­ti Ali­pai­ne­uu­ni 1600kW, Ala-Talk­ka­rin palo­pää ja jousi­pur­kain, Ulti­ma Ohjaus­kes­kus, Ant­ti 7,5m Sii­lo 12krs ja Skan­dia kul­je­tin

To 9.11.

Vöy­ri klo 10–14

Gran­nas Lant­bruk
Kon­di­vor­vä­gen 101, 66600 Vöy­ri

Ant­ti paket­ti­kui­vaa­mo 4x4 tila­vuus 867,4 m³, kui­vu­ri­ko­neis­to 54MF3 tila­vuus 52,3 m³, 800kW ali­pai­ne bio­uu­ni, Ala-Talk­ka­ri palo­pää ja jousi­pur­kain­poh­ja, Ulti­ma-ohjaus­kes­kus, 3x6m pul­tat­ta­va kaa­toal­las.

Pe 10.11.

Jäm­sä klo 10–14

Put­to­lan Sie­men Oy
Säy­ry­län­tie 27, 42100 Jäm­sä

Paket­ti­kui­vaa­mo 4x6, ali­pai­ne­kui­vu­ri 44MF3, 47,6 m³, 700 kW öljy ali­pai­ne­uu­ni, Ulti­ma-ohjaus­kes­kus

Menos­sa muka­na

Konekuriiri uutisoi Antin koneinvestoinnista

Konekuriiri uutisoi Antin investoinnista yhdistelmäkoneeseen, jolla tehdään laserleikkausta, lävitystä ja muokkausta kappaleille.

Lue lisää

SARKAMESSUT 26.-27.1.2024, SEINÄJOKI

Olemme mukana Sarka-messuilla Seinäjoella. Tervetuloa keskustelemaan kanssamme viljankäsittelyn parhaista ratkaisuista, teidän tarpeisiinne.

Lue lisää

Sänkisäpinät Lahdessa 3.11.2023

Olemme tavattavissa Sänkisäpinöillä Lahdessa pe 3.11.2023!

Lue lisää