Antti Marine

Antti.fi

Antti X-sarjan julkistamistilaisuus

 Ant­ti X‑sarjan jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin 11.6.2024 Sei­nä­jo­ki

Ant­ti X‑sarjan kui­vu­rin jul­kis­ta­mi­nen tapah­tui leh­dis­tö­ti­lai­suu­del­la Sei­nä­joen Hank­ki­ja Kone­kes­kuk­sel­la. Tilai­suu­teen oli saa­pu­nut muka­va mää­rä maa­ta­lous­ai­hees­ta kir­joit­ta­vaa leh­dis­töä pai­kal­le.

Tilai­suu­den ter­ve­tu­los­a­nat lausui Hank­ki­ja, jon­ka vali­koi­mas­ta uusi kui­vu­ri löy­tyy mui­den Antin tuot­tei­den tavoin.

Ant­ti-teol­li­suu­den toi­mi­tus­joh­ta­jan Kal­le Iso­ta­lon ter­vei­sis­sä kuul­tiin X‑sarjan vau­nu­kui­vu­rin tuo­te­ke­hi­tyk­ses­tä yhdes­sä maan­vil­je­li­jöi­den kans­sa. Uusi kui­vu­ri­mal­lis­to vas­taa asiak­kai­dem­me toi­vei­siin edul­li­sem­man hin­ta­luo­kan nopeas­ti pys­ty­tet­tä­väs­tä kui­vu­ris­ta, jos­sa ei ole tin­git­ty laa­dus­ta.  Mal­lis­to täyt­tää nykyis­ten asiak­kai­den toi­veet ja sen tek­niik­ka on nyky­ai­kais­ta 2020-luvun tek­niik­kaa.

Tuo­mas Fri­berg Ant­ti-teol­li­suu­del­ta esit­te­li kui­vu­rin omi­nai­suuk­sia, jois­ta eten­kin ali­pai­ne­tek­nii­kan tuo­mi­nen vau­nu­kui­vu­riin kiin­nos­ti. Kui­vu­rin koko­vaih­toeh­dot esi­tel­tiin ja lopuk­si pääs­tiin tutus­tu­maan myös pai­kal­le pys­ty­tet­tyyn Ant­ti X476 kui­vu­riin.

Olemme mukana Farmari-maatalousnäyttelyssä Seinäjoella 4.-6.7.24

Farmarissa osastollamme on esillä JK Machinery VibroCompact ja VibroMax lajittelijat maatilan ja teollisuuden tarpeisiin. Tervetuloa tutustumaan osastollemme KK415

Lue lisää

Antti on JK Machinery koneiden maahantuoja

Antti-Teollisuus on nyt virallinen JK Machineryn maatalouskoneiden maahantuoja

Lue lisää

ANTTI-TEOLLISUUDEN UUSI KUIVURIMALLISTO KÄYTTÄÄ TEHOKASTA ALIPAINETEKNIIKKAA

Lehdistötiedote 12.6.2024 X-sarja. Kokovaihtoehtojen ansiosta Antti X-sarjan kuivuri sopii kaikenkokoisille tiloille.

Lue lisää